Listeya 74 Lkern Kand

 

 

KANA LKERAN

(Bi Zaravay Kurmanc)

 

5246 Lker

74 Kan

 

Brahm Xell TA

 

Brahm Xell Ta :

 

Di sala 1953 an de li ilbe, gundek bi Diyarbekir ve girday hatiye dinyay.

Dibistana seretay li gund xwendiye.
Dibistana navn li Diyarbekir, pa, di 1971 de Dibistana Mamosteti ya Bolu qedandiye.
Di 1978 an de, Ensttuya Perwedahi ya Diyarbekir, bea Frans, pa di 1995 an de Zanngeha Anadol ya Eskiehir, bea Frans de Lisans xelisandiye.

Bi salan mamostet kirye.

Cara yekem di Ensttuya Kurd ya Amed de dersa zaravay Kurmanc daye.
Niha endam Ensttuya Kurd Kurd-Der ya Amed ye.
brxelil@yahoo.fr

 

Listeya 74 Lkern Kand

 

74 Lkern Kand

 

Ferhenga Lkern Kurmanc

 

AVKAN

 

Tabloya Rave Demn Lkeran

 

Kurmanc

Tirk

Frans

ngilz

Rader

Mastar

Infinitif

Infinitive

biwar

Orta / Sfat fiil

Participe

Participle

Raweya Daxwiyan

(Pker)

Haber Kipi

Indicatif

Indicative

Dema Niha

imdiki Zaman

Indicatif Prsent

Indicative Present

Dema Boriya Tday

-Dili Gemi Zaman

Pass Simple

Simple Past /
Past Historic

Dema Boriya Ddar

-Mili Gemi Zaman

Pass Compos

Present Perfect

Dema B

Gelecek Zaman

Futur Simple

Future

rokiya Dema Niha

.Zamann Hikayesi

Imparfait

Past Continuous /
Imperfect

rokiya Dema Boriya Ddar

-MiliGemi
Zamann Hikayesi

Plus-que-parfait

Past Perfect / Pluperfect

Raweya Ferman

Emir Kipi

Impratif

Imperative

Raweya Daxwaz

Dilek / stek Kipi

Subjonctif

Subjunctive

R.Daxwaz
ya Dema Niha

Dilek / stek Kipi .Zam

Subjonctif Prsent

Present Subjunctive

R.Daxwaz
ya Dema Boriya Ddar

Dilek / stek Kipinin
Mili Gemi Zaman

Subjonctif Pass
Compos

Present Perfect
Subjunctive

Raweya Dxwaz
ya rokiya Dema Niha

Dilek / stekKipinin
.Zamanin Hikayesi

Subjonctif Imparfait

Imperfect Subjunctive

R. Daxwaz ya roki
ya Dema Boriya Ddar

Dilek / stek Kipinin-Mili
Gemi Zamann Hikayesi

Subjonctif
Plus-que-parfait

Past Perfect Subjunctive

Raweya Merc

art Kipi

Conditionnel

Conditional

rokiya Dema B /
Raweya Merc ya Dema Niha

GelecekZamann
Hikayesi / .Zam. art

Conditionnel Prsent

Past Conditional /
Conditional Present

Raweya Merc
ya roki
ya Dema Boriya Ddar

-MiliGemi Zamann art

Conditionnel Pass

Conditional Perfect

Dema Pb / B
ya Boriya Ddar

n Gelecek Zaman /
GeleceinMili
Gemi Zaman

Futur Antrieur

Future Perfect

 

 

74 Lkern Kand

 

 

==)) Bn / Byin (ngh) (Lkera Bingehn) - Olmak Tirk - Devenir Frans

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

bn / byin (kurmanc)

b bn (kurmanc)

olmak (tirk)

olmu olmak (tirk)

devenir (Frans)

tre devenu (Frans)

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez dibim / oluyorum / je deviens

tu dib

ew dibe

em / hn / ew dibin

 

Dema Boriya Tdayi

ez bm / oldum / je devins

tu by ( )

ew b

em / hn / ew bn

Dema Boriya Ddar

ez bme / olmuum / je suis devenu

tu by

ew bye

em / hn / ew bne

Dema B

ez bibim / olacam / je devienderai

tu y bib

ew bibe

em / hn / ew bibin

rokiya Dema Niha

ez dibm / oluyordum / je devenais

tu diby

ew dib

em / hn / ew dibn

rokiya Dema Boriya Ddar

ez bbm / olmutum / jtais devenu

tu bby

ew bb

em / hn / ew bbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bibe / ol / deviens

bibin / olalm-olunuz / devenons-devenez

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

by (kurmanc)

b by (kurmanc)

olan (tirk)

olmu olan (tirk)

devenant (Frans)

tre devenu (Frans)


_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bibim / olaym / je devienne

tu bib

ew bibe

em / hn / ew bibin

 

Raweya Daxwaz Dema Boriya Ddar

ez bbime / olmu olaym / je sois devenu

tu bbiye

ew bbiye

em / hn / ew bbine

 

Raweya Daxwz ya rok

ez bibma / bibama / olaydm / je devinsse

tu bibyay / bibay

ew bibya / bibaya

em / hn / ew bibna / bibana

 

Raweya Daxwaz ya rokya Dema Borya Ddar

ez bbma / bbama / olmu olaydm / je fusse devenu

tu bbyay / bbay

ew bbya / bbaya

em / hn / ew bbna / bbana

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Rewaya Merc ya Dema Niha)

ez bibma / bibama / olacaktm / je deviendrais

tu y bibyay / bibay

ew bibya / bibaya

em / hn / ew bibna / bibana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez bbma / bbama / olmu olacaktm / je serais devenu

tu y bbyay / bbay

ew bbya / bbaya

em / hn / ew bbna / bbana

 

Dema Pb

ez bbime / olmu olacam / je serai devenu

tu y bbiye

ew bbiye

em / hn / ew bbine

 

 

==))  hatin hez kirin - Tebat 1

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hatin hez kirin

hatibn hez kirin

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez tm hez kirin

tu ty hez kirin

ew t hez kirin

em / hn / ew tn hez kirin

 

Dema Borya Tday

ez hatim hez kirin

tu hat hez kirin

ew hat hez kirin

em / hn / ew hatin hez kirin

 

Dema Borya Ddar

ez hatime hez kirin

tu hatiye hez kirin

ew hatiye hez kirin

em / hn / ew hatine hez kirin

 

Dema B

ez bm hez kirin

tu y by hez kirin

ew b hez kirin

em / hn / ew bn hez kirin

 

irokiya Dema Niha

ez dihatim hez kirin

tu dihat hez kirin

ew dihat hez kirin

em / hn / ew dihatin hez kirin

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez hatibm hez kirin

tu hatibuyi hez kirin

ew hatib hez kirin

em / hn / ew hatibn hez kirin

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

b / were hez kirin

bn / werin hez kirin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hat hez kirin

hatibuyi hez kirin

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bm hez kirin

tu by hez kirin

ew b hez kirin

em / hn / ew bn hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

ez hatibim (e) hez kirin

tu hatib (ye) hez kirin

ew hatibe hez kirin

em / hn / ew hatibin (e) hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

ez bihatima / bihatama hez kirin

tu bihatay hez kirin

ew bihata hez kirin

em / hn / ew bihatina / bihatana hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

ez hatibma / hatibama hez kirin

tu hatibuyayi / hatibayi hez kirin

ew hatibuya / hatiba hez kirin

em / hn / ew hatibna / hatibana hez kirin

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez bihatima / bihatama hez kirin

tu y bihatay hez kirin

ew bihata hez kirin

em / hn / ew bihatina / bihatana hez kirin

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez hatibma / hatibama hez kirin

tu y hatibuyayi / hatibayi hez kirin

ew hatibuya / hatiba hez kirin

em / hn / ew hatibna / hatibana hez kirin

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

ez hatibim (e) hez kirin

tu y hatib (ye) hez kirin

ew hatibe hez kirin

em / hn / ew hatibin (e) hez kirin

 

==)) hatin hez kirin - Tebat 1

NEYIN

_________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehatin hez kirin

nehatibn hez kirin

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez naym hez kirin

tu nay hez kirin

ew nay hez kirin

em / hn / ew nayn hez kirin

 

Dema Borya Tday

ez nehatim hez kirin

tu nehat hez kirin

ew nehat hez kirin

em / hn / ew nehatin hez kirin

 

Dema Borya Ddar

ez nehatime hez kirin

tu nehatiyi hez kirin

ew nehatiye hez kirin

em / hn / ew nehatine hez kirin

 

Dema B

ez neym hez kirin

tu y ney hez kirin

ew ney hez kirin

em / hn / ew neyn hez kirin

 

irokiya Dema Niha

ez nedihatim hez kirin

tu nedihat hez kirin

ew nedihat hez kirin

em / hn / ew nedihatin hez kirin

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez nehatibm hez kirin

tu nehatibuyi hez kirin

ew nehatib hez kirin

em / hn / ew nehatibn hez kirin

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

ney hez kirin

neyn hez kirin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehat hez kirin

nehatibuyi hez kirin

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez neym hez kirin

tu ney hez kirin

ew ney hez kirin

em / hn / ew neyn hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

ez nehatibim (e) hez kirin

tu nehatib (y) hez kirin

ew nehatibe hez kirin

em / hn / ew nehatibin (e) hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

ez nehatima / nehatama hez kirin

tu nehatay hez kirin

ew nehata hez kirin

em / hn / ew nehatina / nehatana hez kirin

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

ez nehatibma / nehatibama hez kirin

tu nehatibuyayi / nehatibayi hez kirin

ew nehatibuya / nehatibaya hez kirin

em / hn / ew nehatibna / nehatibana hez kirin

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez nehatima / nehatama hez kirin

tu y nehatay hez kirin

ew nehata hez kirin

em / hn / ew nehatina / nehatana hez kirin

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez nehatibma / nehatibama hez kirin

tu y nehatibuyayi / nehatibayi hez kirin

ew nehatibuya / nehatibaya hez kirin

em / hn / ew nehatibna / nehatibana hez kirin

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

ez nehatibim (e) hez kirin

tu y nehatib (ye) hez kirin

ew nehatibe hez kirin

em / hn / ew nehatibin (e) hez kirin

 

 

==)) hatin dtin - Tebat 2

ERN

______________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hatin dtin

hatibn dtin

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez tm dtin

tu ty dtin

ew t dtin

em / hn / ew tn dtin

 

Dema Borya Tday

ez hatim dtin

tu hat dtin

ew hat dtin

em / hn / ew hatin dtin

 

Dema Borya Ddar

ez hatime dtin

tu hatiy dtin

ew hatiye dtin

em / hn / ew hatine dtin

 

Dema B

ez bm dtin

tu y by dtin

ew b dtin

em / hn / ew bn dtin

 

irokiya Dema Niha

ez dihatim dtin

tu dihat dtin

ew dihat dtin

em / hn / ew dihatin dtin

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez hatibm dtin

tu hatibuyi dtin

ew hatib dtin

em / hn / ew hatibn dtin

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

b / were dtin

bn / werin dtin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hat dtin

hatibuyi dtin

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bm dtin

tu by dtin

ew b dtin

em / hn / ew bn dtin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

ez hatibim (e) dtin

tu hatib (y) dtin

ew hatibe dtin

em / hn / ew hatibin (e) dtin

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

ez bihatima / bihatama dtin

tu bihatay dtin

ew bihata dtin

em / hn / ew bihatina / bihatana dtin

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Boriya Ddar

ez hatibma / hatibama dtin

tu hatibuyayi / hatibayi dtin

ew hatibuya / hatibaya dtin

em / hn / ew hatibna / hatibana dtin

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez bihatima / bihatama dtin

tu y bihatay dtin

ew bihata dtin

em / hn / ew bihatina / bihatana dtin

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez hatibma / hatibama dtin

tu y hatibuyayi / hatibayi dtin

ew hatibuya / hatiba dtin

em / hn / ew hatibna / hatibana dtin

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

ez hatibim (e) dtin

tu y hatib (y) dtin

ew hatibe dtin

em / hn / ew hatibin (e) dtin

 

 

==)) hatin dtin - Tebat 2

NEYIN

_________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehatin dtin

nehatibn dtin

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez naym dtin

tu nay dtin

ew nay dtin

em / hn / ew nayn dtin

 

Dema Borya Tday

ez nehatim dtin

tu nehat dtin

ew nehat dtin

em / hn / ew nehatin dtin

 

Dema Borya Ddar

ez nehatime dtin

tu nehatiy dtin

ew nehatiye dtin

em / hn / ew nehatine dtin

 

Dema B

ez neym dtin

tu y ney dtin

ew ney dtin

em / hn / ew neyn dtin

 

irokiya Dema Niha

ez nedihatim dtin

tu nedihat dtin

ew nedihat dtin

em / hn / ew nedihatin dtin

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez nehatibm dtin

tu nehatibuyi dtin

ew nehatib dtin

em / hn / ew nehatibn dtin

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

ney dtin

neyn dtin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehat dtin

nehatibuyi dtin

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez neym dtin

tu ney dtin

ew ney dtin

em / hn / ew neyn dtin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

ez nehatibim (e) dtin

tu nehatib (y) dtin

ew nehatibe dtin

em / hn / ew nehatibin (e) dtin

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

ez nehatima / nehatama dtin

tu nehatay dtin

ew nehata dtin

em / hn / ew nehatina / nehatana dtin

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

ez nehatibma / nehatibama dtin

tu nehatibuyayi / nehatibayi dtin

ew nehatibuya / nehatibaya dtin

em / hn / ew nehatibna / nehatibana dtin

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez nehatima / nehatama dtin

tu y nehatay dtin

ew nehata dtin

em / hn / ew nehatina / nehatana dtin

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez nehatibma / nehatibama dtin

tu y nehatibuyayi / nehatibayi dtin

ew nehatibuya / nehatibaya dtin

em / hn / ew nehatibna / nehatibana dtin

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

ez nehatibim (e) dtin

tu y nehatib (y) dtin

ew nehatibe dtin

em / hn / ew nehatibin (e) dtin

 

 

==)) 01 bn . 1 (ngh) (Lkeara Alikar) olmak (Yardmc Fiil) - tre / Frans

ERN

 

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

bn

bbn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

1-

2-

ez... im

ez ... me

tu...

tu ...y

ew... e

ew ...ye

em / hn / ew... in

em / hn / ew ...ne

 

Dema Borya Tday

ez ...bm

tu ... b (y)

ew ...b

em / hn / ew ...bn

 

Dema Borya Ddar

.

...

...

Dema B

ez ...bim

tu y ...b

ew ...be

em / hn / ew ...bin

 

irokiya Dema Niha

...

...

rokiya Dema Boriya Ddar

ez ...bbm

tu ...bby

ew ...bb

em / hn / ew ...bbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

...be

...bin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

by

bby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez... bim

tu... b

ew ...be

em / hn / ew... bin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

.

.

Raweya Daxwaz ya rok

ez ...bma / bama

tu ...byay / bay

ew ...bya / baya

em / hn / ew ...bna / bana

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

ez ...bbma / bbama

tu ...bbyay / bbay

ew ...bbya / bbaya

em / hn / ew ...bbna / bbana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha )

ez ...bma / bama

tu y ...byay / bay

ew ...bya / baya

em / hn / ew ...bna / bana

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez ...bbma / bbama

tu y ...bbyay / bbay

ew ...bbya / bbaya

em / hn / ew ...bbna / bbana

 

Dema Pb

.

.

...

 

 

==)) 01 bn . 1 (ngh) (Lkeara Alikar) olmak (Yardmc Fiil) - tre / Frans

NEYIN-1

_________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nebn

nebbn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

1-

2-

ez ne... im

ez neme

tu ne...

tu ney

ew ne...e

ew ne ye

em / hn / ew ne in em / hn /

ew ne ne

 

Dema Borya Tday

ez ne bm

tu ne b (y)

ew ne b

em / hn / ew ne bn

 

Dema Borya Ddar

.

...

...

 

Dema B

ez ne bim

tu y ne b

ew ne be

em / hn / ew ne bin

 

irokiya Dema Niha

...

...

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez ne bbm

tu ne bby

ew ne bb

em / hn / ew ne bbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

ne be

ne bin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neby

nebby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez ne bim

tu ne b

ew ne be

em / hn / ew ne bin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

.

 

Raweya Daxwaz ya rok

ez ne bma / bama

tu ne byay / bay

ew ne bya / baya

em / hn / ew ne bna / bana

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

ez ne bbma / bbama

tu ne bbyay / bbay

ew ne bbya / bbaya

em / hn / ew ne bbna / bbana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha )

ez ne bma / bama

tu y ne byay / bay

ew ne bya / baya

em / hn / ew ne bna / bana

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

ez ne bbma / bbama

tu y ne bbyay / bbay

ew ne bbya / bbaya

em / hn / ew ne bbna / bbana

 

Dema Pb

.

.

.

 

==)) 01 bn . 1 (ngh) (Lkeara Alikar) olmak (Yardmc Fiil) - tre / Frans

NEYIN-2

 

_____ RADER _____

 

 

 

Dema Niha

Dema Bor

nnbn

nnbbn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez nn im

tu nn

ew nn e

em / hn / ew nn in

 

Dema Borya Tday

ez nn bm

tu nn b (y)

ew nn b

em / hn / ew nn bn

 

Dema Borya Ddar

.

...

...

 

Dema B

ez nn bim

tu y nn b

ew nn be

em / hn / ew nn bin

 

irokiya Dema Niha

...

...

 

rokiya Dema Boriya Ddar

...

...

...

...

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nn be

nn bin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nnby

nnbby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nn bim

tu nn b

ew nn be

em / hn / ew nn bin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

.

.

 

Raweya Daxwaz ya rok

ez nn bma / bama

tu nn byay / bay

ew nn bya / baya

em / hn / ew nn bna / bana

 

Raweya Daxwaz ya roki ya Dema Boriya Ddar

.

...

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha )

ez nn bma / bama

tu y nn byay / bay

ew nn bya / baya

em / hn / ew nn bna / bana

 

Raweya Merc ya rok ya Dema borya Ddar

...

Dema Pb

.

.

...

 

==)) 02 bn / byin 2 (ngh) (Lkera Bingehn) - olmak tirk -devenir Frans

ERN

__________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

bn

bbn

 

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez dibim

tu dib

ew dibe

em / hn / ew dibin

 

Dema Boriya Tdayi

ez bm

tu by ( )

ew b

em / hn / ew bn

 

Dema Boriya Ddar

ez bme

tu by

ew bye

em / hn / ew bne

 

Dema B

ez bibim

tu y bib

ew bibe

em / hn / ew bibin

 

rokiya Dema Niha

ez dibm

tu diby

ew dib

em / hn / ew dibn

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez bbm

tu bby

ew bb

em / hn / ew bbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bibe

bibin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

by

bby

 

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bibim

tu bib

ew bibe

em / hn / ew bibin

 

Raweya Daxwaz Dema Boriya Ddar

ez bbime

tu bbiye

ew bbiye

em / hn / ew bbine

 

Raweya Daxwz ya rok

ez bibma / bibama

tu bibyay / bibay

ew bibya / bibaya

em / hn / ew bibna / bibana

 

Raweya Daxwaz ya rokya Dema Borya Ddar

ez bbma / bbama

tu bbyay / bbay

ew bbya / bbaya

em / hn / ew bbna / bbana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Rewaya Merc ya Dema Niha)

ez bibma / bibama

tu y bibyay / bibay

ew bibya / bibaya

em / hn / ew bibna / bibana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez bbma / bbama

tu y bbyay / bbay

ew bbya / bbaya

em / hn / ew bbna / bbana

 

Dema Pb

ez bbime

tu y bbiy

ew bbiye

em / hn / ew bbine

 

 

==)) 02 bn / byin 2 (ngh) (Lkere Bingehn) - olmak tirk -devenir Frans

NEYIN

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nebn

nebbn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

ez nabim

tu nab

ew nabe

em / hn / ew nabin

 

Dema Boriya Tdayi

ez nebm

tu neby ( )...

ew neb

em / hn / ew nebn

 

Dema Boriya Ddar

ez nebme

tu neby

ew nebye

em / hn / ew nebne

 

Dema B

ez nebim

tu y neb

ew nebe

em / hn / ew nebin

 

rokiya Dema Niha

ez nedibm

tu nediby

ew nedib

em / hn / ew nedibn

 

rokiya Dema Boriya Ddar

ez nebbm

tu nebby

ew nebb

em / hn / ew nebbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nebe

nebin ...

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neby

nebby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nebim

tu neb

ew nebe

em / hn / ew nebin

 

Raweya Daxwaz Dema Boriya Ddar

ez nebbime

tu nebbiye

ew nebbiye

em / hn / ew nebbine

 

Raweya Daxwz ya rok

ez nebibma / bibama...

tu nebibyay / bibay...

ew nebibya / bibaya...

em / hn / ew nebibna / bibana...

 

Raweya Daxwaz ya rokya Dema Borya Ddar

ez nebbma... / bbama...

tu nebbyay... / bbay...

ew nebbya... / bbaya...

em / hn / ew nebbna... / bbana...

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Rewaya Merc ya Dema Niha)

ez nebibma... / bibama...

tu y nebibyay... / bibay...

ew nebibya... / bibaya...

em / hn / ew nebibna... / bibana...

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez nebbma... / bbama...

tu y nebbyay... / bbay...

ew nebbya... / bbaya...

em / hn / ew nebbna... / bbana...

 

Dema Pb

ez nebbime...

tu y nebbiy...

ew nebbiye...

em / hn / ew nebbine...

 

 

==)) 03 hebn 1. (ngh)

ERN

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hebn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

Dema Niha

ez heme / heyim

tu hey

ew heye

em / hn / ew hene

 

Dema Boriya Tday

ez hebm

tu heby

ew heb

em / hn / ew hebn

 

De Boriya Ddar

ez hebme

tu heby

ew hebye

em / hn / ew hebne

 

Dema B

ez hebim

tu y heb

ew hebe

em / hn / ew hebin

 

rokiya Dema Niha

.

 

rokiya Dema Boriya Ddar

 

 

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

hebe

hebin

 

 

_____ BIWAR _____

 

 

Dema Niha

Dema Bor

heby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez hebim

tu heb

ew hebe

em / hn / ew / hebin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez hebime

tu hebiy

ew hebiye

em / hn / ew hebine

 

Raweya Daxwaz ya rok

.

...

...

 

Raweya Daxwaz ya rokya Dema Bor ya Ddar

ez hebma

tu hebyayi

ew hebya

em / hn / ew hebna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya DemaNiha)

...

...

...

...

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez hebma

tu y hebya

ew hebya

em / hn / ew hebna

 

Dema Pb

ez hebime

tu y hebiy

ew hebiye

em / hn / ew hebine

 

 

==)) 03 hebn 1. (ngh)

NEYIN

_________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

tunebn

 

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

Dema Niha

ez tuneme

tu tuney

ew tuneye

em / hn / ew tune ne

 

Dema Boriya Tday

ez tunebm

tu tuneby

ew tuneb

em / hn / ew tunebn

 

De Boriya Ddar

ez tunebme

tu tuneby

ew tunebye

em / hn / ew tunebne

 

Dema B

ez tune bim

tu y tune b

ew tune be

em / hn / ew tune bin

 

rokiya Dema Niha

 

.

 

rokiya Dema Boriya Ddar

 

 

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

tunebe

tunebin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

tuneby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

Dema Niha

ez tunebim

tu tuneb

ew tunebe

em / hn / ew / tunebin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez tunebime

tu tunebiy

ew tunebiye

em / hn / ew tunebine

 

Raweya Daxwaz ya rok

.

...

...

 

Raweya Daxwaz ya rokya Dema Bor ya Ddar

ez tunebma

tu tunebyayi

ew tunebya

em / hn / ew tunebna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya DemaNiha)

...

...

...

...

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez tunebma

tu y tunebyayi

ew tunebya

em / hn / ew tunebna

 

Dema Pb

ez tunebime

tu y tunebiy

ew tunebiye

em / hn / ew tunebine

 

 

==)) 04 hebn 2. (gh)

ERN

____________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hebn

...

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min heye

min hene

te heye

te hene

w / w heye

w / w hene

me / we / wan heye

me / we / wan hene

 

Dema Boriya Tday

yekjimar

pirjimar

min heb

min hebn

te heb

te hebn

w / w heb

w / w hebn

me / we / wan heb

me / we / wan hebn

 

De Boriya Ddar

yekjimar

pirjimar

min hebuye

min hebne

te hebuye

te hebne

w / w hebuye

w / w hebne

me / we / wan hebuye

me / we / wan hebne

 

Dema B

Yekjimar

Pirjimar

min hebe

min hebin

te y hebe

te y hebin

w y / w y hebe

w y / w y hebin

me y / we y / wan hebe

me y / we y / wan y hebin

 

rokiya Dema Niha

 

 

 

rokiya Dema Boriya Ddar

 

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

hebe

hebin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

heby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min hebe

min hebin

te hebe

te hebin

w / w hebe

w / w hebin

me / we / wan hebe

me / we / wan hebin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min hebiye

min hebine

te hebiye

te hebine

w / w hebiye

w / w hebine

me / we / wan hebiye

me / we / wan hebine

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min heba

min hebana

te heba

te hebana

w / w heba

w / w hebana

me / we / wan heba

me /we / wan hebana

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min hebuya

min hebuyana

te hebuya

te hebuyana

w / w hebuya

w / w hebuyana

me / we / wan hebuya

me / we / wan hebuyana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya DemaNiha )

yekjimar

pirjimar

min heba

min hebana

te y heba

te y hebana

w y / w y heba

w y / w y hebana

me y / we y / wan y heba

me y / we y /wan y hebana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min hebuya

min hebuyana

te y hebuya

te y hebuyana

w y / w y hebuya

w y / w y hebuyana

me y / we y / wan y hebuya

me y / we y / wan y hebuyana

 

Dema Pb(B ya Boriya Ddar)

yekjimar

pirjimar

min hebiye

min hebine

te y hebiye

te y hebine

w y/w y hebiye

w y/w y hebine

me y/we y/wan hebiye

me y/we y wan

 

 

 

==)) 04 hebn 2. (gh)

NEYIN

_________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

tunebn

.

_____ RAWEYA DAXWUYAN _____

 

Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min tuneye

min tunene

te tuneye

te tunene

w / w tuneye

w / w tunene

me / we / wan tuneye

me / we / wan tunene

 

Dema Boriya Tday

yekjimar

pirjimar

min tuneb

min tunebn

te tuneb

te tunebn

w / w tuneb

w / w tunebn

me / we / wan tuneb

me / we / wan tunebn

 

Dema Boriya Ddar

yekjimar

pirjimar

min tunebuye

min tunebne

te tunebuye

te tunebne

w / w tunebuye

w / w tunebne

me / we / wan tunebuye

me /we / wan tunebne

 

Dema B

Yekjimar

Pirjimar

min tunebe

min tunebin

te y tunebe

te y tunebin

w y / w y tunebe

w y / w y tunebin

me y / we y /wan tunebe

me y / we y / wan y tunebin

 

rokiya Dema Niha

 

rokiya Dema Boriya Ddar

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

tunebe

tunebin

 

_____ BIWAR _____

 

 

Dema Niha

Dema Bor

tuneby

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min tunebe

min tunebin

te tunebe

te tunebin

w / w tunebe

w / w tunebin

me / we / wan tunebe

me we wan tunebin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min tunebiye

min tunebine

te tunebiye

te tunebine

w / w tunebiye

w / w tunebine

me / we / wan tunebiye

me / we / wan tunebine

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

yekjimar

pirjimar

min tuneba

min tunebana

te tuneba

te tunebana

w / w tuneba

w / w tunebana

me / we / wan tuneba

me / we / wan tunebana

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min tunebuya

min tunebuyana

te tunebuya

te tunebuyana

w / w tunebuya

w / w tunebuyana

me / we / wan tunebuya

me / we / wan tunebuyana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya DemaNiha)

yekjimar

pirjimar

min tuneba

min tunebana

te y tuneba

te y tunebana

w y / w y tuneba

w y / w y tunebana

me y / we y / wan tuneba

me y / we y / wan tunebana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

yekjimar

pirjimar

min tunebuya

min tunebuyana

te y tunebuya

te y tunebuyana

w y / w y tunebuya

w y / w y tunebuyana

me y / we y / wan y tunebuya

me y / we y / wan y tunebuyana

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

yekjimar

pirjimar

min tunebiye

min tunebine

te y tunebiye

te y tunebin

w y / w y tunebiye

w y / w y tunebine

me y / we y / wan tunebiye

me y / we y wan tunebine

 

 

 

==)) 05 karn (gh)

ERN

_________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bori

karn

karibn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez dikarim

tu dikar

ew dikare

em / hn / ew dikarin

 

Dema Boriya Tday

 

min kar

te kar

w / w kar

me / we / wan kar

 

Dema Boriya Ddar

min kariye

te kariye

w / w kariye

me / we / wan kariye

 

Dema B

1.

2.

ez karibim

ez bikarim

tu y karib

tu y bikar

ew karibe

ew bikare

em / hn / ew karibin

em / hn / ew bikarin

 

rokiya Dema Niha

 

min dikar

te dikar

w / w dikar

me / we / wan dikar

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min karib

te karib

w / w karib

me / we / wan karib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bikare / karibe

bikarin / karibin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

kar

karibuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

1-

2-

ez karibim

ez bikarim

tu karib

tu bikar

ew karibe

ew bikare

em / hn / ew / karibin

em / hn / ew bikarin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

min karibe

te karibe

w / w karibe

me / we / wan karibe

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

min bikariba

te bikariba

w / w bikariba

me / we / wan bikariba

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Bori ya Ddar

min karibya / karibna*

te karibya

w / w karibya

me / we / wan karibya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Reweya Merc ya Dema Niha )

min bikariba

te y bikariba

w y / w y bikariba

me y / we y / wan bikariba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min karibya

te y karibya

wi y / we y karibya

me y / we y / wan karibya

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

min karibe

te y karibe

w y / we y karibe

me y / we y / wan karibe

Di lkern gerguhz de, di na tpa y de, tpa n y j t bikarann. karibya an karibna

 

 

==)) 05 karn (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bori

nekarn

nekarbn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez nikarim

tu nikar

ew nikare

em / hn / ew nikarin

 

Dema Boriya Tday

min nekar

te nekar

w / w nekar

me / we / wan nekar

 

Dema Boriya Ddar

min nekariye

te nekariye

w / w nekariye

me / we / wan nekariye

 

Dema B

1.

2.

ez nekaribim

ez nekarim

tu y nekarib

tu y nekar

ew nekaribe

ew nekare

em / hn / ew nekaribin

em / hn / ew nekarin

 

rokiya Dema Niha

min nedikar

te nedikar

w / w nedikar

me / we / wan nedikar

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min nekarib

te nekarib

w / w nekarib

me / we / wan nekarib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nekaribe

nekaribin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nekar

nekarbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

Dema Niha

 

1.

2.

ez nekaribim

ez nekarim

tu nekarib

tu nekar

ew nekaribe

ew nekare

em / hn / ew / nekaribin

em / hn / ew nekarin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bori ya Ddar

min nekaribe

te nekaribe

w / w nekaribe

me / we / wan nekaribe

 

Raweya Daxwaz ya rok ya Dema Niha

min nekariba

te nekariba

w / w nekariba

me / we / wan nekariba

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Bori ya Ddar

min nekaribya

te nekaribya

w / w nekaribya

me / we / wan nekaribya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Reweya Merc ya Dema Niha )

min nekariba

te y nekariba

w y / w y nekariba

me y / we y / wan nekariba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min nekaribya

te y nekaribya

wi y / we y nekaribya

me y / we y / wan nekaribya

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

min nekaribe

te y nekaribe

w y / we y nekaribe

me y / we y / wan nekaribe

 

 

==)) 06 zann (gh) RN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

zann

zanbn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez dizanim

tu dizan

ew dizane

em / hn / ew dizanin

 

Dema Boriya Tday

min zan

te zan

w / w zan

me / we / wan zan

 

Dema Boriya Ddar

min zaniye

te zaniye

w / w zaniye

me / we / wan zaniye

 

Dema B

ez bizanim / zanibim

tu y bizan / zanib

ew bizane / zanibe

em / hn / ew bizanin / zanibin

 

rokiya Dema Niha

min dizan

te dizan

w / w dizan

me / we / wan dizan

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min zanib

te zanib

w / w zanib

me / we / wan zanib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bizane

bizanin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

zan

zanbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bizanim / zanibim

tu bizan / zanib

ew bizane / zanibe

em / hn / ew bizanin / zanibin

 

Rawya Daxwaz ya Dema Boriya Ddar

min zanibe

te zanibe

w / w zanibe

me / we / wan zanibe

 

Raweya Daxwaz ya rok Dema Niha

min bizaniba

te bizaniba

w / w bizaniba

me / we / wan bizaniba

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min zanibuya

te zanibuya

w / w zanibuya

me / we / wan zanibuya

 

_____ RAWEYAMERCI _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bizaniba

te y bizaniba

w y / w y bizaniba

me y / we y / wan bizaniba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Boriya Ddar

min zanibuya

te y zanibuya

w y / w y zanibuya

me y / we y / wan zanibuya

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

min zanibe

te y zanibe

w / w y zanibe

me y / we y / wan zanibe

 

 

==)) 06 zann (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nezann

nezanbn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez nizanim*

tu nizan

ew nizane

em / hn / ew nizanin

 

Dema Boriya Tday

min nezan

te nezan

w / w nezan

me / we / wan nezan

 

Dema Boriya Ddar

min nezaniye

te nezaniye

w / w nezaniye

me / we / wan nezaniye

 

Dema B

ez nezanim / nezanibim

tu y nezan / nezanib

ew nezane / nezanibe

em / hn / ew nezanin / nezanibin

 

rokiya Dema Niha

min nedizan

te nedizan

w / w nedizan

me / we / wan nedizan

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min nezanib

te nezanib

w / w nezanib

me / we / wan nezanib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nezanibe

nezanibin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nezan

nezanbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nezanim / nezanibim

tu nezan / nezanib

ew nezane / nezanibe

em / hn / ew nezanin / nezanibin

 

Rawya Daxwaz ya Dema Boriya Ddar

min nezanibe

te nezanibe

w / w nezanibe

me / we / wan nezanibe

 

Raweya Daxwaz ya rok Dema Niha

min nezaniba

te nezaniba

w / w nezaniba

me / we / wan nezaniba

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min nezanibuya

te nezanibuya

w / w nezanibuya

me / we / wan nezanibuya

 

_____ RAWEYAMERCI _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min nezaniba

te y nezaniba

w y / w y nezaniba

me y / we y / wan nezaniba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Boriya Ddar

min nezanibuya

te y nezanibuya

w y / w y nezanibuya

me y / we y / wan nezanibuya

 

Dema Pb (B ya Boriya Ddar)

min nezanibe

te y nezanibe

w / w y nezanibe

me y / we y / wan nezanibe

 

Di Dema Niha ya Raweya Daxwiyan de qertafa neyin -na di lkera zannde diguhere, dibe -ni

 

 

==)) 07 xwestin (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

xwestin

xwestibn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez dixwazim

tu dixwaz

ew dixwaze

em / hn / ew dixwazin

 

Dema Boriya Tdayi

min xwest

te xwest

w / w xwst

me / we / wan xwest

 

Dema Boriya Ddar

min xwestiye

te xwestiye

w / w xwestiye

me / we / wan xwestiye

 

Dema B

ez bixwazim

tu y bixwaz

ew bixwaze

em / hn / ew bixwazin

 

rokiya Dema Niha

min dixwest

te dixwest

w / w dixwest

me / we / wan dixwest

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min xwestib

te xwestib

w / w xwestib

me / we / wan xwestib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bixwaze

bixwazin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

xwest

xwestby

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bixwazim

tu bixwaz

ew bixwaze

em / hn / ew bixwaze

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min xwestibe

te xwestibe

w / w xwestibe

me / we / wan xwestibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min bixwesta

te bixwesta

w / w bixwesta

me / we / wan bixwesta

 

Rawya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min xwestibya

te xwestibya

w / w xwestibya

me / we / wan xwestibya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bixwesta

te y bixwesta

w y / w y bixwesta

me y / we y / wan bixwesta

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min xwestibya

te y xwestibya

w y / w y wan xwestibya

me y / we y wan xwestibya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min xwestibe

te y xwestibe

w y / w y xwestibe

me y / we y / wan xwestibe

 

 

 

 

==)) 07 xwestin (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nexwestin

nexwestibn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez naxwazim

tu naxwaz

ew naxwaze

em / hn / ew naxwazin

 

Dema Boriya Tdayi

min nexwest

te nexwest

w / w nexwest

me / we / wan nexwest

 

Dema Boriya Ddar

min nexwestiye

te nexwestiye

w / w nexwestiye

me / we / wan nexwestiye

 

Dema B

ez nexwazim

tu y nexwaz

ew nexwaze

em / hn / ew nexwazin

 

rokiya Dema Niha

min nedixwest

te nedixwest

w / w nedixwest

me / we / wan nedixwest

 

rokiya Dema Boriya Ddar

min nexwestib

te nexwestib

w / w nexwestib

me / we / wan nexwestib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nexwaze

nexwazin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nexwest

nexwestby

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nexwazim

tu nexwaz

ew nexwaze

em / hn / ew nexwazin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min nexwestibe

te nexwestibe

w / w nexwestibe

me / we / wan nexwestibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min nexwesta

te nexwesta

w / w nexwesta

me / we / wan nexwesta

 

Rawya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min nexwestibya

te nexwestibya

w / w nexwestibya

me / we / wan nexwestibya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min nexwesta

te y nexwesta

w y / w y nexwesta

me y / we y / wan nexwesta

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min nexwestibya

te y nexwestibya

w y / w y wan nexwestibya

me y / we y / wan nexwesibya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min nexwestibe

te y nexwestibe

w y / w y nexwestibe

me y / we y / wan nexwestibe

 

 

 

 

 

==)) 08 wrn (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

wrn

wrbn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez diwrim

tu diwr

ew diwre

em / hn / ew diwrin

 

Dema Boriya Tday

min wr

te wr

w / w wr

me / we / wan wr

 

Dema Boriya Ddar

min wriye

te wriye

w / w wriye

me / we / wan wriye

 

Dema B

ez biwrim

tu y biwr

ew biwre

em / hn / ew biwrin

 

rokiya Dema Niha

min dwr

te diwr

w / w diwr

me / we / wan diwr

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min wrb

te wrb

w / w wrb

me / we / wan wrb

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

biwre

biwrin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

wr

wrbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez biwrim

tu biwr

ew biwre

em / hn / ew biwrin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min wribe

te wribe

w / w weribe

me / we / wan wribe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min biwra (ya)

te biwra (ya)

w / w biwra (ya)

me / we / wan biwra (ya)

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min wribuya / wriba

te wribuya / wriba

w / w wribuya / wriba

me / we / wan wribuya / wriba

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min biwra (ya)

te y biwra (ya)

w y / w y biwra (ya)

me y / we y / wan biwra (ya)

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min wribuya / wriba

te y wribuya / wriba

w y / w y wribuya / wriba

me y / we y / wan wribuya / wriba

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min wribe

te y wribe

w y / w y wribe

me y / we y / wan wribe

 

 

==)) 08 wrn (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

newrn

newrbn

 

_____ RAWEYA DAXWIYAN _____

 

Dema Niha

ez nawrim

tu nawr

ew nawre

em / hn / ew nawrin

 

Dema Boriya Tday

min newr

te newr

w / w newr

me / we / wan newr

 

Dema Boriya Ddar

min newriye

te newriye

w / w newriye

me / we / wan newriye

 

Dema B

ez newrim

tu y newr

ew newre

em / hn / ew newrin

 

rokiya Dema Niha

min nedwr

te nediwr

w / w nediwr

me / we / wan nediwr

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min newrb

te newrb

w / w newrb

me / we / wan newrb

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

newribe*

newribin

 

* Neyin ya Rawe ya Ferman bi Raweya Daxwaz ya dema boriya ddar t bikarann

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

newr

ne newrbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez newrim

tu newr

ew newre

em / hn / ew newrin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min newribe

te newribe

w / w neweribe

me / we / wan newribe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min newra (ya)

te newra (ya)

w / w newra (ya)

me / we / wan newra (ya)

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min newribuya / newriba

te newribuya / newriba

w / w newribuya / newriba

me / we / wan newribuya / newriba

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min newra (ya)

te y newra (ya)

w y / w y newra (ya)

me y / we y / wan newra (ya)

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min newribuya / newriba

te y newribuya / newriba

w y / w y newribuya / newriba

me y / we y / wan newribuya / newriba

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min newribe

te y newribe

w y / w y newribe

me y / we y / wan newribe

 

 

==)) 09 dan (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

dan

danbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN

 

Dema Niha

ez didim

tu did

ew dide

em / hn / ew didin

 

Dema Boriya Tdayi

min da

te da

w / w da

me / we / wan da

 

Dema Boriya Ddar

min daye

te daye

w / w daye

me / we / wan daye

 

Dema B

ez bidim

tu y bid

ew bide

em / hn / ew bidin

 

rokiya Dema Niha

min dida

te dida

w / w dida

me / we / wan dida

 

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min dab

te dab

w / w dab

me / we / wan dab

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bide

bidin

 

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

day

dayibuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bidim

tu bid

ew bide

em / hn / ew bidin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min dabe

te dabe

w / w dabe

me / we / wan dabe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min bidaya / bidana*

te bidaya / bidana

w / w bidaya / bidana

me / we / wan bidaya / bidana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min dabuya / dabna

te dabuya / dabna

w / w dabuya / dabna

me / we / wan dabuya / dabna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bidaya / bidana

te y bidaya / bidana

w y / w y bidaya / bidana

me y / we y / wan bidaya / bidana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min dabuya / dabna

te y dabuya / dabna

w y / w y dabya

me y / we y / wan dabya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min dabe

te y dabe

w y / w y dabe

me y / we y / wan dabe

 

 

==)) 09 dan (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nedan

nedanbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN

 

Dema Niha

ez nadim

tu nad

ew nade

em / hn / ew nadin

 

Dema Boriya Tdayi

min neda

te neda

w / w neda

me / we / wan neda

 

Dema Boriya Ddar

min nedaye

te nedaye

w / w nedaye

me / we / wan nedaye

 

Dema B

ez nedim

tu y ned

ew nede

em / hn / ew nedin

 

rokiya Dema Niha

min nedida

te nedida

w / w nedida

me / we / wan nedida

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min nedab

te nedab

w / w nedab

me / we / wan nedab

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nede

nedin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neday

nedayibuyi

 

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nedim

tu ned

ew nede

em / hn / ew nedin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min nedabe

te nedabe

w / w nedabe

me / we / wan nedabe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min nedaya / nedana

te nedaya / nedana

w / w nedaya / nedana

me / we / wan nedaya / nedana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min nedabuya / nedabna

te nedabuya / nedabna

w / w nedabuya / nedabna

me / we / wan nedabuya / nedabna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min nedaya / nedana

te y nedaya / nedana

w y / w y nedaya / nedana

me y / we y / wan nedaya / nedana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min nedabuya / nedabna

te y nedabuya / nedabna

w y / w y nedabuya / nedabna

me y / we y / wan nedabuya / nedabna

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min nedabe

te y nedabe

w y / w y nedabe

me y / we y / wan nedabe

 

 

==)) 10 hatin (ngh)

ERN

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hatin

hatbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez tm

tu ty

ew t

em / hn / ew tn

 

Dema Boriya Tdayi

ez hatim

tu hat

ew hat

em / hn / ew hatin

 

Dema Boriya Ddar

ez hatime

tu hatiy

ew hatiye

em / hn / ew hatine

 

Dema B

1.

2.

ez bm

ez werim

tu y byi

tu y wer

ew b

ew were

em / hn / ew bn

em / hn / ew werin

 

rokiya Dema Niha

ez dihatim

tu dihat

ew dihat

em / hn / ew dihatin

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

 

ez hatibm

tu hatibyi

ew hatib

em / hn / ew hatibn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

1.

2.

b

were

bn

werin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hat

hatbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

1.

2.

ez bm

ez werim

tu bey

tu wer

ew b

ew were

em / hn / ew bn

em / hn / ew werin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez hatibim

tu hitib

ew hatibe

em / hn / ew hatibin

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez bihatama / bihatima

tu bihatayi

ew bihataya

em / hn / ew bihatana / bihatina

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez hatibma / hatibama

tu hatibuyay / hatibayi

ew hatibuya / hatibaya

em / hn / ew hatibna / hatibana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez bihatama / bihatima

tu y bihatayi

ew bihataya

em / hn / ew bihatana / bihatina

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez hatibma / hatibama

tu y hatibuyay

ew hatibuya

em / hn / ew hatibna / hatibana

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

ez hatibim

tu y hatib

ew hatibe

em / hn / ew hatibin

 

 

==)) 10 hatin (ngh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehatin

nehatbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez naym

tu nay

ew nay

em / hn / ew nayn

 

Dema Boriya Tdayi

ez nehatim

tu nehat

ew nehat

em / hn / ew nehatin

 

Dema Boriya Ddar

ez nehatime

tu nehatiy

ew nehatiye

em / hn / ew nehatine

 

Dema B

ez neym

tu y neyi

ew ney

em / hn / ew neyn

 

rokiya Dema Niha

ez nedihatim

tu nedihat

ew nedihat

em / hn / ew nedihatin

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

ez nehatibm

tu nehatibyi

ew nehatib

em / hn / ew nehatibn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

ney

neyn

 

*Neyinya lkera wern tune ye

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nehat

nehatbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez neym

tu ney

ew ney

em / hn / ew neyn

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez nehatibim

tu nehitib

ew nehatibe

em / hn / ew nehatibin

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez nehatama / nehatima

tu nehatayi

ew nehataya

em / hn / ew nehatana / nehatina

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez nehatibma / nehatibama

tu nehatibuyay / nehatibayi

ew nehatibuya / nehatibaya

em / hn / ew nehatibna / nehatibana

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez nehatama / nehatima

tu y nehatayi

ew nehataya

em / hn / ew nehatana / nehatina

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez nehatibma / nehatibama

tu y nehatibuyay / nehatibayi

ew nehatibuya / nehatibaya

em / hn / ew nehatibna / nehatibana

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

ez nehatibim

tu y nehatib

ew nehatibe

em / hn / ew nehatibin

 

 

==)) 11 ajotin (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

 

Dema Niha

Dema Bor

ajotin

ajotbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez dajom (diajom)*

tu dajoy

ew dajo

em / hn / ew dajon

 

Dema Boriya Tdayi

min ajot

te ajot

w / w ajot

me / we / wan ajot

 

Dema Boriya Ddar

min ajotiye

te ajotiye

w / w ajotiye

me / we wan ajotiye

 

Dema B

ez bajom

tu y bajoy

ew bajo

em / hn / ew bajon

 

rokiya Dema Niha

min dajot (diajot)

te dajot

w / w dajot

me / we / wan dajot

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min ajotib

te ajotib

w / w ajotib

me / we / wan ajotib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bajo (biajo)

bajon (biajon)

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

ajot

ajotbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bajom (biajom)

tu bajoyi

ew bajo

em / hn / ew bajon

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min ajotibe

te ajotibe

w / w ajotibe

me / we / wan ajotibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min bajota (biajota)

te bajota

w / w bajota

me / we / wan bajota

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min ajotibuya

te ajotibuya

w / w ajotibuya

me / we / wan ajotibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bajota (biajota)

te y bajota

w y / w y bajota

me y / we y / wan bajota

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min ajotibuya

te y ajotibuya

w y / w y ajotibuya

me y / we y / wan ajotibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min ajotibe

te y ajotibe

w / w y ajotibe

me y / we y / wan ajotibe

 

Carnan di kiandina lkeran de dema lker bi dengdr dest p bike i ya li piya bi- di- y

dengdrn qertafa neyin, -a e dikevin.

 

 

==)) 11 ajotin (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

najotin

najotbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez najom*

tu najoy

ew najo

em / hn / ew najon

 

Dema Boriya Tdayi

min najot

te najot

w / w najot

me / we / wan najot

 

Dema Boriya Ddar

min najotiye

te najotiye

w / w najotiye

me / we wan najotiye

 

Dema B

ez najom

tu y najoy

ew najo

em / hn / ew najon

 

rokiya Dema Niha

min nedajot (diajot)

te nedajot

w / w nedajot

me / we / wan nedajot

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min najotib

te najotib

w / w najotib

me / we / wan najotib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

najo

najon

 

*Dengdrn qertafa neyin, -a e dikevin.

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

najot

najotbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez najom

tu najoyi

ew najo

em / hn / ew najon

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min najotibe

te najotibe

w / w najotibe

me / we / wan najotibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min najota

te najota

w / w najota

me / we / wan najota

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min najotibuya

te najotibuya

w / w najotibuya

me / we / wan najotibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min najota

te y najota

w y / w y najota

me y / we y / wan najota

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min najotibuya

te y najotibuya

w y / w y najotibuya

me y / we y / wan najotibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min najotibe

te y najotibe

w y / w y najotibe

me y / we y / wan najotibe

 

 

==)) 12 axivn (ngh)

ERN

_________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

axivn

axivbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez diaxivim

tu diaxiv

ew diaxive

em / hn / ew diaxivin

 

Dema Boriya Tdayi

ez axivm

tu axiv

ew axiv

em / hn / ew axivn

 

Dema Boriya Ddar

ez axivme

tu axiviyi

ew axiviye

em / hn / ew exivne

 

Dema B

ez biaxivim

tu y biaxiv

ew biaxive

em / hn / ew biaxivin

 

rokiya Dema Niha

 

ez diaxivm

tu diaxiv

ew diaxiv

em / hn / ew diaxivn

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

 

ez axivbm

tu axivb

ew axivb

em / hn / ew axivbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

biaxive

biaxivin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

axiv

axivbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez biaxivim

tu biaxiv

ew bixive

em / hn / ew biaxivin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez axivbim

tu axivb

ew axivbe

em / hn / ew axivbin

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez biaxiviyama

tu biaxiviyayi

ew biaxivya

em / hn / ew biaxiviyana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez axivbma

tu axivbyayi

ew axivbya

em / hn / ew axivbna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

 

ez biaxiviyama

tu y biaxiviyayi

ew biaxivya

em / hn / ew biaxiviyana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez axivbma

tu y axivbyayi

ew axivbya

em / hn / ew axivbna

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

ez axivbim

tu y axivb

ew axivbe

em / hn / ew axivbin

 

 

==)) 12 axivn (ngh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

naxivn

naxivbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez naxivim*

tu naxiv

ew naxive

em / hn / ew naxivin

 

Dema Boriya Tdayi

ez naxivm

tu naxiv

ew naxive

em / hn / ew naxivn

 

Dema Boriya Ddar

ez naxivme

tu naxiviyi

ew naxiviye

em / hn / ew naxivne

 

Dema B

ez naxivim

tu y naxiv

ew naxive

em / hn / ew naxivin

 

rokiya Dema Niha

ez nediaxivm

tu nediaxiv

ew nediaxive

em / hn / ew nediaxivn

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

ez naxivbm

tu naxivbuy

ew naxivb

em / hn / ew naxivbn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

naxive

naxivin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

naxiv

naxivbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez naxivim

tu naxiv

ew naxive

em / hn / ew naxivin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez naxivbim (e)

tu naxivb (y)

ew naxiv (ye)

em / hn / ew naxivbin (e)

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez naxiviyama

tu naxiviyayi

ew naxivya

em / hn / ew naxiviyana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez naxivbma

tu naxivbyayi

ew naxivbya

em / hn / ew naxivbna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez naxiviyama

tu y naxiviyayi

ew naxivya

em / hn / ew naxiviyana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez naxivbma

tu y naxivbyayi

ew naxivbya

em / hn / ew naxivbna

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

ez naxivbim

tu y naxivb

ew naxivbe

em / hn / ew naxivbin

Lker bi dengdra -ay destpbike, yekcarna dengdra dawiya qertafa neyin -a -e dikeve

 

 

==)) 13 axaftin (gh)

ERN

____________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

axaftin

axaftbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez diaxvim

tu diaxv

ew diaxve

em / hn / ew diaxvin

 

Dema Boriya Tdayi

min axaft

te axaft

w / w axaft

me / we / wan axaft

 

Dema Boriya Ddar

min axaftiye

te axaftiye

w / w axaftiye

me / we / wa axaftiye

 

Dema B

ez biaxvim

tu y biaxv

ew biaxive

em / hn / ew biaxvin

 

rokiya Dema Niha

min daxaft

te daxaft

w / w daxaft

me / we / wan daxaft

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min axaftib

te axaftib

w / w axaftib

me / we / wan axaftib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

baxve

baxvin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

axaft

axaftbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez biaxvim

tu biaxv

ew biaxve

em / hn / ew biaxvin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min axaftibe

te axaftibe

w / w axaftibe

me / we / wan axaftibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min biaxaftiba

te biaxaftiba

w / w biaxaftiba

me / we / wan biaxaftiba

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min axaftibuya

te axaftibuya

w / w axaftibuya

me / we / wan axaftibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha

 

min biaxaftiba

te y biaxaftiba

w y / w y biaxaftiba

me y / we y / wan biaxaftiba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min axaftibuya

te y axaftibuya

w y / w y axaftibuya

me y / we y / wan axaftibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min axaftibe

te y axaftibe

w y / w y axaftibe

me y / we y / wan axaftibe

 

 

==)) 13 axaftin (gh)

NEYIN

_________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neaxaftin

neaxaftbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez n (a)axvim

tu naxv

ew naxve

em / hn / ew naxvin

 

Dema Boriya Tdayi

min neaxaft

te neaxaft

w / w neaxaft

me / we / wan neaxaft

 

Dema Boriya Ddar

min neaxaftiye

te neaxaftiye

w / w neaxaftiye

me / we / wa neaxaftiye

 

Dema B

ez neaxvim

tu y neaxv

ew neaxive

em / hn / ew neaxvin

 

rokiya Dema Niha

min nedaxaft

te nedaxaft

w / w nedaxaft

me / we / wan nedaxaft

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min neaxaftib

te neaxaftib

w / w neaxaftib

me / we / wan neaxaftib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

neaxve

neaxvin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neaxaft

neaxaftbuy

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez neaxvim

tu neaxv

ew neaxve

em / hn / ew neaxvin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min neaxaftibe

te neaxaftibe

w / w neaxaftibe

me / we / wan neaxaftibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min neaxaftiba

te neaxaftiba

w / w neaxaftiba

me / we / wan neaxaftiba

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min neaxaftibuya

te neaxaftibuya

w / w neaxaftibuya

me / we / wan neaxaftibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha

min neaxaftiba

te y neaxaftiba

w y / w y neaxaftiba

me y / we y / wan neaxaftiba

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min neaxaftibuya

te y neaxaftibuya

w y / w y neaxaftibuya

me y / we y / wan neaxaftibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min neaxaftibe

te y neaxaftibe

w y / w y neaxaftibe

me y / we y / wan neaxaftibe

 

 

==)) 14 avtin (gh)

ERN

_________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

avtin

avtbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez d (i)avjim*

tu davj

ew davje

em / hn / ew davjin

 

Dema Boriya Tdayi

min avt

te avt

w / w avt

me / we / wan avt

 

Dema Boriya Ddar

min avtiye

te avtiye

w / w avtiye

me / we / wan avtiye

 

Dema B

ez bavjim

tu y bavj

ew bavje

em / hn / ew bavjin

 

rokiya Dema Niha

min davt

te davt

w / w davt

me / we / wan davt

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min avtib

te avtib

w / w avtib

me / we / wan avtib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bavje

bavjin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

avt

avtbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez b (i)avjim

tu bavj

ew bavje

em / hn / ew bavjin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min avtibe

te avtibe

w / w avtibe

me / we / wan avtibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min bavta

te bavta

w / w bavta

me / we / wan bavta

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min avtibuya

te avtibuya

w / w avtibuya

me / we / wan avtibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bavta

te y bavta

w y / w y bavta

me y / we y / wan bavta

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min avtibuya

te y avtibuya

w y / w y avtibuya

me y / we y / wan avtibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min avtibe

te y avtibe

w y / w y avtibe

me y / we y / wan avtibe

Carnan di kiandina lkeran de dema lker bi dengdr dest p bike i ya li piya bi- di- y dikeve

 

 

==)) 14 avtin (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neavtin

neavtbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez n (a)avjim

tu navj

ew navje

em / hn / ew navjin

 

Dema Boriya Tdayi

min navt

te navt

w / w navt

me / we / wan navt

 

Dema Boriya Ddar

min navtiye

te navtiye

w / w navtiye

me / we / wan navtiye

 

Dema B

ez navjim

tu y navj

ew navje

em / hn / ew navjin

 

rokiya Dema Niha

min nedavt

te nedavt

w / w nedavt

me / we / wan nedavt

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min navtib

te navtib

w / w navtib

me / we / wan navtib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

navje

navjin

 

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neavt

neavtbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez n (e)avjim

tu navj

ew navje

em / hn / ew navjin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min navtibe

te navtibe

w / w navtibe

me / we / wan navtibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min navta

te navta

w / w navta

me / we / wan navta

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min navtibuya

te navtibuya

w / w navtibuya

me / we / wan navtibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min navta

te y navta

w y / w y navta

me y / we y / wan navta

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min navtibuya

te y navtibuya

w y / w y navtibuya

me y / we y / wan navtibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar )

min navtibe

te y navtibe

w y / w y navtibe

me y / we y / wan navtibe

 

Lker bi dengdra -ay destpbike, yekcarna dengdra dawiya qertafa neyin -a -e dikeve

 

 

==)) 15 kenn / keniyan (ngh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

kenn

kenbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez dikenim

tu diken

ew dikene

em / hn / ew dikenin

 

Dema Boriya Tdayi

ez kenm / keniyam

tu ken / keniyayi

ew ken / keniya

em / hn / ew kenn / keniyan

 

Dema Boriya Ddar

ez kenme / keniyame

tu keniyi / keniyay

ew keniye / keniyaye

em / hn / ew kenne / keniyane

 

Dema B

ez bikenim

tu y biken

ew bikene

em / hn / ew bikenin

 

rokiya Dema Niha

ez dikeniyam

tu dikeniyayi

ew dikeniya

em / hn / ew dikeniyan

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

 

ez kenbm / keniyabm

tu kenbyi / keniyabyi

ew kenb / keniyab

em / hn / ew kenbn / keniyabn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bikene

bikenin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

ken

kenbuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bikenim

tu biken

ew bikene

em / hn / ew bikenin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez kenbm / keniyabim

tu kenb / keniyab

ew kenbe / keniyabe

em / hn / ew kenbin / keniyabin

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez bikeniyama

tu bikenyayi

ew bikenyaya

em / hn / ew bikenyana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez kenbma / keniyabma

tu kenbyayi / keniyabyayi

ew kenbya / keniyabya

em / hn / ew kenbna / keniyabna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez bikeniyama

tu y bikenyayi

ew bikenyaya

em / hn / ew bikenyana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez kenbma / keniyabma

tu y kenbyayi / keniyabyayi

ew kenbya / keniyabya

em / hn / ew kenbna / keniyabna

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

ez kenbim / keniyabim

tu y kenb / kenyab

ew kenbe / kenyabe

em / hn / ew kenbin / kenyabin

 

 

==)) 15 kenn / keniyan (ngh)

NEYIN

___________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nekenn

nekenbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez nakenim

tu naken

ew nakene

em / hn / ew nakenin

 

Dema Boriya Tdayi

ez nekenm / nekeniyam

tu neken / nekeniyayi

ew neken / nekeniya

em / hn / ew nekenn / nekeniyan

 

Dema Boriya Ddar

ez nekenme / nekeniyame

tu nekenyi / nekeniyay

ew nekenye / nekeniyaye

em / hn / ew nekenne / nekeniyane

 

Dema B

ez nekenim

tu y neken

ew nekene

em / hn / ew nekenin

 

rokiya Dema Niha

ez nedikeniyam

tu nedikeniyayi

ew nedikeniya

em / hn / ew nedikeniyan

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

ez nekenbm / nekeniyabm

tu nekenby / nekeniyab

ew nekenb / nekeniyab

em / hn / ew nekenbn / nekeniyabn

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

nekene

nekenin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neken

nekenbuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nekenim

tu neken

ew nekene

em / hn / ew nekenin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

ez nekenbm / nekeniyabim

tu nekenb / nekeniyab

ew nekenbe / nekeniyabe

em / hn / ew nekenbin / nekeniyabin

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

ez nekeniyama

tu nekenyayi

ew nekeniyaya

em / hn / ew nekenyana

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

ez nekenbma / nekeniyabma

tu nekenbyayi / nekeniyabuyayi

ew nekenbya / nekeniyabuya

em / hn / ew nekenbna / nekeniyabna

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

ez nekeniyama

tu y nekeniyayi

ew nekeniyaya

em / hn / ew nekeniyana

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

ez nekenbma / nekeniyabma

tu y nekenbyay / nekeniyabuyayi

ew nekenbya / nekeniyabuya

em / hn / ew nekenbna / nekeniyabna

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

ez nekenbm / nekenyabim

tu y nekenb / nekenyab

ew nekenbe / nekenyabe

em / hn / ew nekenbin / nekenyabin

 

 

==)) 16 qedandin (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

qedandin

qedandbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez diqednim

tu diqedn

ew diqedne

em / hn / ew diqednin

 

Dema Boriya Tdayi

min qedand

te qedand

w / w qedand

me / we / wan qedand

 

Dema Boriya Ddar

min qedandiye

te qedandiye

w / w qedandiye

me / we / wan qedandiye

Dema B

ez biqednim

tu y biqedn

ew biqedne

em / hn / ew biqednin

 

rokiya Dema Niha

min diqedand

te diqedand

w / w diqedand

me / we / wan diqedand

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min qedandib

te qedandib

w / w qedandib

me / we / wan qedandib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

biqedne

biqednin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

qedand

qedandbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez biqednim

tu biqedn

ew biqedne

em / hn / ew biqednin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min qedandibe

te qedandibe

w / w qedandibe

me / we / wan qedandibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min biqedanda

te biqedanda

w / w biqedanda

me / we / wan biqedanda

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min qedandibuya

te qedandibuya

w / w qedandibuya

me / we / wan qedandibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

 

min biqedanda

te y biqedanda

w y / w y biqedanda

me y / we y / wan biqedanda

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min qedandibuya

te y qedandibuya

w y / w y qedandibuya

me y / we y / wan qedandibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min qedandibe

te y qedandibe

w y / w y qedandibe

me y / we y / wan qedandibe

 

 

 

 

==)) 16 qedandin (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neqedandin

neqedandbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez naqednim

tu naqedn

ew naqedne

em / hn / ew naqednin

 

Dema Boriya Tdayi

min neqedand

te neqedand

w / w neqedand

me / we / wan neqedand

 

Dema Boriya Ddar

min neqedandiye

te neqedandiye

w / w neqedandiye

me / we / wan neqedandiye

 

Dema B

ez neqednim

tu y neqedn

ew neqedne

em / hn / ew neqednin

 

rokiya Dema Niha

min nediqedand

te nediqedand

w / w nediqedand

me / we / wan nediqedand

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min neqedandib

te neqedandib

w / w neqedandib

me / we / wan neqedandib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

neqedne

neqednin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

neqedand

neqedandbyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez neqednim

tu neqedn

ew neqedne

em / hn / ew neqednin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min neqedandibe

te neqedandibe

w / w neqedandibe

me / we / wan neqedandibe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min neqedanda

te neqedanda

w / w neqedanda

me / we / wan neqedanda

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min neqedandibuya

te neqedandibuya

w / w neqedandibuya

me / we / wan neqedandibuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min neqedanda

te y neqedanda

w y / w y neqedanda

me y / we y / wan neqedanda

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min neqedandibuya

te y neqedandibuya

w y / w y neqedandibuya

me y / we y / wan neqedandibuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min neqedandibe

te y neqedandibe

w y / w y neqedandibe

me y / we y / wan neqedandibe

 

 

 

 

==)) 17 kirin (gh)

ERN

_________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

kirin

kiribn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez dikim

tu dik

ew dike

em / h / ew / dikin

 

Dema Boriya Tdayi

min kir

te kir

w / w kir

me / we / wan kir

 

Dema Boriya Ddar

 

min kiriye

te kiriye

w / w kiriye

me / we / wan kiriye

 

Dema B

 

ez bikim

tu y bik

ew bike

em / hn / ew bikin

 

rokiya Dema Niha

min dikir

te dikir

w / w dikir

me / we / wan dikir

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min kirib

te kirib

w / w kirib

me / we / wan kirib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

bike

bikin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

kir

kiribyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez bikim

tu bik

ew bike

em / hn / ew bikin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min kiribe

te kiribe

w / w kiribe

me / we / wan kiribe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

 

min bikira

te bikira

w / w bikira

me / we / wan bikira

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min kiribuya / kiriba

te kiribya / kariba

w / w kiribuya / kiriba

me / we / wan kiribuya / kiriba

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min bikira

te y bikira

w y / w y bikira

me y / we y / wan bikira

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

 

min kiribuya / kiriba

te y kiribya / kariba

w y / w y kiribuya / kiriba

me y / we y / wan kiribuya / kiriba

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min kiribe

te y kiribe

w y / w y kiribe

me y / we y / wan kiribe

 

 

==)) 17 kirin (gh)

NEYIN

_________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nekirin

nekiribn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez nakim

tu nak

ew nake

em / h / ew / nakin

 

Dema Boriya Tdayi

min nekir

te nekir

w / w nekir

me / we / wan nekir

 

Dema Boriya Ddar

min nekiriye

te nekiriye

w / w nekiriye

me / we / wan nekiriye

 

Dema B

ez nekim

tu y nek

ew neke

em / hn / ew nekin

 

rokiya Dema Niha

min nedikir

te nedikir

w / w nedikir

me / we / wan nedikir

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min nekirib

te nekirib

w / w nekirib

me / we / wan nekirib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

neke

nekin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

nekir

nekiribyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez nekim

tu nek

ew neke

em / hn / ew nekin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min nekiribe

te nekiribe

w / w nekiribe

me / we / wan nekiribe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min nekira

te nekira

w / w nekira

me / we / wan nekira

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min nekiribuya / nekiriba

te nekiribya / nekariba

w / w nekiribuya / nekiriba

me / we / wan nekiribuya / nekiriba

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha)

min nekira

te y nekira

w y / w y nekira

me y / we y / wan nekira

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min nekiribuya / nekiriba

te y nekiribuya / nekariba

w y / w y nekiribuya / nekiriba

me y / we y / wan nekiribuya / nekiriba

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min nekiribe

te y nekiribe

w y / w y nekiribe

me y / we y / wan nekiribe

 

 

==)) 18 r dan (gh)

ERN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

r dan

r danbn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez r didim

tu r did

ew r dide

em / hn / ew r didin

 

Dema Boriya Tdayi

min r da

te r da

w / w r da

me / we / wan r da

 

Dema Boriya Ddar

min r daye

te r daye

w / w r daye

me / we / wan r daye

 

Dema B

ez r bidim

tu y r bid

ew r bide

em / hn / ew r bidin

 

rokiya Dema Niha

min r dida

te r dida

w / w r dida

me / we / wan r dida

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min r dab

te r dab

w / w r dab

me / we / wan r dab

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

r bide

r bidin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

r day

r dayibuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez r bidim

tu r bid

ew r bide

em / hn / ew r bidin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min r dabe

te r dabe

w / w r dabe

me / we / wan r dabe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min r bida (ya)

te r bida (ya)

w / w r bida (ya)

me / we / wan r bida (ya)

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min r dabuya

te r dabuya

w / w r dabuya

me / we / wan r dabuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha

min r bidaya

te y r bidaya

w y / w y r bidaya

me y / we y / wan r bidaya

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min r dabuya

te y r dabuya

w y / w y r dabuya

me y / we y / wan r dabuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min r dabe

te y r dabe

w y / w y r dabe

me y / we y / wan r dabe

 

 

 

==)) 18 r dan (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

r nedan

r nedan bn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez r nadim

tu r nad

ew r nade

em / hn / ew r nadin

 

Dema Boriya Tdayi

min r neda

te r neda

w / w r neda

me / we / wan r neda

 

Dema Boriya Ddar

min r nedaye

te r nedaye

w / w ner daye

me / we / wan r nedaye

 

Dema B

ez r nedim

tu y r ned

ew r nede

em / hn / ew r nedin

 

rokiya Dema Niha

min r nedida

te r nedida

w / w r nedida

me / we / wan r nedida

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min r nedab

te r nedab

w / w r nedab

me / we / wan r nedab

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

r nede

r nedin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

r neday

r nedayibuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez r nedim

tu r ned

ew r nede

em / hn / ew r nedin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min r nedabe

te r nedabe

w / w r nedabe

me / we / wan r nedabe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min r nedaya

te r nedaya

w / w r nedaya

me / we / wan r nedaya

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min r nedabuya

te r nedabuya

w / w r nedabuya

me / we / wan r nedabuya

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha

min r nedaya

te y r nedaya

w y / w y r nedaya

me y / we y / wan r nedaya

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min r nedabuya

te y r nedabuya

w y / w y r nedabuya

me y / we y / wan r nedabuya

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min r nedabe

te y r nedabe

w y / w y r nedabe

me y / we y / wan r nedabe

 

 

==)) 19 (j) hez kirin (gh)

ERN

____________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hez kirin

hez kiribn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez hez dikim

tu hez dik

ew hez dike

em / hn / ew hez dikin

 

Dema Boriya Tdayi

min hez kir

te hez kir

w / w hez kir

me / we / wan hez kir

 

Dema Boriya Ddar

min hez kiriye

te hez kiriye

w / w hez kiriye

me / we / wan hez kiriye

 

Dema B

ez hez bikim

tu y hez bik

ew hez bike

em / hn / ew hez bikin

 

rokiya Dema Niha

min hez dikir

te hez dikir

w / w hez dikir

me / we / wan hez dikir

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min hez kirib

te hez kirib

w / w hez kirib

me / we / wan hez kirib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

hez bike

hez bikin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hez kir

hez kiribuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____

 

Dema Niha

ez hez bikim

tu hez bik

ew hez bike

em / hn / ew hez bikin

 

Raweya Daxwaz ya Dema Bor ya Ddar

min hez kiribe

te hez kiribe

w / w hez kiribe

me / we / wan hez kiribe

 

Raweya Daxwaz ya rokiya Dema Niha

min hez bikira

te hez bikira

w / w hez bikira

me / we / wan hez bikira

 

Raweya Daxwz ya rokiya Dema Boriya Ddar

min hez kiribuya / kiriba

te hez kiribuya / kiriba

w / w hez kiribuya / kiriba

me / we / wan kiribuya / kiriba

 

_____ RAWEYA MERC _____

 

rokiya Dema B (Raweya Merc ya Dema Niha

min hez bikira

te y hez bikira

w y / w y hez bikira

me y / we y / wan hez bikira

 

Raweya Merc ya rokiya Dema Bor ya Ddar

min hez kiribuya / kiriba

te y hez kiribuya / kiriba

w y / w y hez kiribuya / kiriba

me y / we y / wan kiribuya / kiriba

 

Dema Pb (Raweya Merc ya Dema Bor ya Ddar)

min hez kiribe

te y hez kiribe

w y / w y hez kiribe

me y / we y / wan hez kiribe

 

 

==)) 19 (j) hez kirin (gh)

NEYIN

____________________________________________________

 

_____ RADER _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hez nekirin

hez nekiribn

 

_____ RAWEYA DAXWYAN (PKER) _____

 

Dema Niha

ez hez nakim

tu hez nak

ew hez nake

em / hn / ew hez nakin

 

Dema Boriya Tdayi

min hez nekir

te hez nekir

w / w hez nekir

me / we / wan hez nekir

 

Dema Boriya Ddar

min hez nekiriye

te hez nekiriye

w / w hez nekiriye

me / we / wan hez nekiriye

 

Dema B

ez hez nekim

tu y hez nek

ew hez neke

em / hn / ew hez nekin

 

rokiya Dema Niha

min hez nedikir

te hez nedikir

w / w hez nedikir

me / we / wan hez nedikir

 

rokiya Dema Bor ya Ddar

min hez nekirib

te hez nekirib

w / w hez nekirib

me / we / wan hez nekirib

 

_____ RAWEYA FERMAN _____

 

hez neke

hez nekin

 

_____ BIWAR _____

 

Dema Niha

Dema Bor

hez nekir

hez nekiribuyi

 

_____ RAWEYA DAXWAZ _____